Nieuws

Verboden concurrentie van voormalig werknemer

6 maart 2013

Een werknemer die met zijn vroegere werkgever geen non-concurrentiebeding of relatiebeding is overeengekomen, mag na afloop van zijn dienstverband zijn ex-werkgever beconcurreren. Daarmee handelt de ex-werknemer niet onrechtmatig. Het maakt niet uit of de ex-werknemer zijn vroegere werkgever met een eigen onderneming of in dienst van een andere werkgever beconcurreert. Ook het benaderen van relaties van de vroegere werkgever is niet onrechtmatig. Het beconcurreren van de oude werkgever wordt onrechtmatig wanneer de ex-werknemer stelselmatig en substantieel het bedrijfsdebiet van zijn voormalige werkgever afbreekt met gebruikmaking van vertrouwelijke informatie die hij bij deze werkgever heeft verkregen.

 

Naar het oordeel van de rechter in kort geding was sprake van onrechtmatige concurrentie door een ex-werknemer in de volgende situatie. Nog tijdens zijn dienstverband had de werknemer een businessplan voor een op te zetten onderneming uitgewerkt en had hij collega’s benaderd om bij hem in dienst te treden. De ex-werknemer had kort voor zijn vertrek vertrouwelijke informatie van de werkgever gekopieerd. De rechter verbood de ex-werknemer om gedurende vijf maanden een met de ex-werkgever concurrerende onderneming te beginnen en te exploiteren. Dit verbod kwam erop neer, dat de ex-werknemer een dergelijke onderneming niet als eenmanszaak mocht starten en evenmin als dga betrokken mocht zijn bij een BV die zo’n onderneming start.

 

Gedurende die periode mocht de ex-werknemer geen contacten onderhouden met relaties van zijn vroegere werkgever. Dat laatste verbod gold niet als de ex-werknemer bij een andere werkgever in dienst zou treden, aangezien er geen relatiebeding was overeengekomen.

Deel dit artikel: