Nieuws

Uitstel verplichte invoering werkkostenregeling

13 februari 2013

De werkkostenregeling is bedoeld om de administratieve lasten van bedrijven te verminderen door de veelheid aan regelingen rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te verminderen en te vereenvoudigen. De regeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Tot 1 januari 2014 is toepassing van de regeling facultatief. Op die datum vervalt de mogelijkheid voor werkgevers om te kiezen voor de oude regeling. Ook de nieuwe regeling is echter ingewikkeld en lijkt voor bepaalde sectoren ongunstiger uit te vallen dan het oude regime.

Inmiddels heeft de staatssecretaris van FinanciĆ«n laten weten dat de verplichte toepassing van de werkkostenregeling zal worden uitgesteld tot 1 januari 2015. In de tussentijd wordt gewerkt aan een voorstel voor de aanpak van de problemen rond de invoering van de werkkostenregeling.

Deel dit artikel: