Nieuws

Uitbreiding toepassing wettelijk minimumloon

29 mei 2013

Wie in dienstbetrekking werkzaam is, heeft als beloning voor zijn werkzaamheden tenminste recht op het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel ingediend om de Wet Minimumloon uit te breiden tot overeenkomsten van opdracht. De bedoeling van het wetsvoorstel is om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De uitbreiding van de toepassing van het wettelijk minimumloon geldt niet voor ondernemers die werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Ondernemers worden in staat geacht om zelf te kunnen zorgen voor een adequate beloning voor hun werkzaamheden.

Ongeveer 10% van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht.

Het begrip dienstbetrekking in de Wet Minimumloon kan worden uitgebreid met gevallen waarin tegen beloning arbeid wordt verricht die maatschappelijk gelijk kan worden gesteld met een dienstbetrekking. Die uitbreiding vindt plaats bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur.

Deel dit artikel: