Nieuws

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel modernisering verlofregelingen

14 mei 2014

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tweede nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat de volgende aanpassingen:

  • de invoering van het recht op partnerverlof in aansluiting op het recht op kraamverlof;
  • de uitbreiding van de personenkring voor het kort- en langdurend zorgverlof; en
  • de uitbreiding van het langdurend zorgverlof met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden.

Het recht op partnerverlof leidt niet tot uitbreiding van het aantal verlofdagen van een werknemer. De regeling houdt in dat de werkgever een verzoek van de werknemer om opname van dat verlof niet kan weigeren. Een werknemer heeft daardoor de zekerheid dat hij bij de geboorte van een kind een week verlof kan opnemen.

Het recht op zorgverlof geldt momenteel alleen voor zorg aan bloed- of aanverwanten in de eerste graad. Het wetsvoorstel breidt dit uit tot huisgenoten. Via deze nota van wijziging wordt de kring van personen voor wie zorgverlof kan worden opgenomen uitgebreid met familieleden in de tweede graad en andere personen met wie de werknemer een sociale relatie heeft. De zorgverlening moet wel rechtstreeks voortvloeien uit de sociale relatie tussen de werknemer en de zorgbehoevende.

Verlof om een zieke te verzorgen is momenteel beperkt tot twee weken. Langer verlof is alleen mogelijk als er sprake is van een levensbedreigende ziekte. Momenteel bestaat geen recht op verlof in verband met de zorg voor hulpbehoevenden. Nu wordt voorgesteld om de werkingssfeer van het langdurend zorgverlof uit te breiden met zorg voor langdurig zieken en hulpbehoevenden. Anders dan bij kortdurend zorgverlof is de werkgever bij langdurend zorgverlof niet verplicht om loon door te betalen.

Deel dit artikel: