Nieuws

Toepassing volksverzekeringen voor niet-ingezetene?

19 februari 2014

Inwoners van Nederland zijn verzekerd voor de volksverzekeringen. Wie gedurende enige tijd niet in Nederland heeft gewoond, kan worden geconfronteerd met een korting op zijn AOW-uitkering omdat hij niet verzekerd is geweest. De korting bedraagt 2% per niet verzekerd jaar. Niet-ingezetenen zijn in Nederland in beginsel alleen verzekerd als zij hier werken.

Er is geen sprake van discriminatie voor zover iemand niet is verzekerd in de periode waarin hij buiten Nederland woont. Het verschil in behandeling ten opzichte van ingezetenen, die ook verzekerd zijn als zij geen arbeid verrichten in Nederland, is gerechtvaardigd gezien de doelstelling van de volksverzekeringswetten. Dat de verzekeringsplicht voor niet-ingezetenen in beginsel beperkt blijft tot personen die in Nederland werken, sluit aan bij internationaal aanvaarde uitgangspunten van de sociale wetgeving. Als een niet-ingezetene een geschil heeft over het recht op of de hoogte van een AOW-pensioen zal hij moeten bewijzen dat en in hoeverre sprake is van het verrichten van werkzaamheden in Nederland.

Deel dit artikel: