Nieuws

Toepassing meerderheidsregel

18 juli 2012

Een van de beginselen van behoorlijk bestuur is het gelijkheidsbeginsel. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt wanneer in een meerderheid van de vergelijkbare gevallen een juiste wetstoepassing achterwege is gebleven. Deze meerderheidsregel is bedoeld om belastingplichtigen te beschermen tegen een willekeurige ongelijke behandeling door het bestuursorgaan. De meerderheidsregel geldt ook voor belastingen die door voldoening of afdracht op aangifte worden geheven. In die gevallen stelt het bestuursorgaan de belastingschuld niet vast, maar moet de belastingplichtige of inhoudingsplichtige deze zelf berekenen. Er is sprake van een door het bestuursorgaan gevolgde van de wet afwijkende gedragslijn als het bestuursorgaan in de meerderheid van vergelijkbare gevallen een juiste wetstoepassing achterwege laat. Het bestuursorgaan laat een juiste wetstoepassing achterwege als een belanghebbende, die zich op de meerderheidsregel beroept, aan het bestuursorgaan alle benodigde gegevens heeft verstrekt van vergelijkbare gevallen waarin te weinig belasting is betaald en op grond waarvan tot naheffing kan worden overgegaan, waarna het bestuursorgaan toch niet tot naheffing over gaat.

Deel dit artikel: