Nieuws

Toepassing herzieningsregeling

26 juli 2012

Bij de levering van goederen moet in beginsel omzetbelasting worden berekend. Wordt een investeringsgoed gedeeltelijk voor belaste en gedeeltelijk voor vrijgestelde prestaties gebruikt dan komt de omzetbelasting die drukt op dat goed naar rato in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. Latere wijzigingen in de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik leiden tot herziening van de aftrek van voorbelasting. Herziening vindt plaats na afloop van een jaar bij de aangifte over het laatste tijdvak van dat jaar.

De overdracht van een algemeenheid van goederen, zoals de overdracht van een onderneming, is geen levering. Dat betekent dat bij een dergelijke overdracht geen omzetbelasting moet worden berekend. Wanneer de herzieningsregeling van toepassing is op een onderdeel van een algemeenheid van goederen, gaat de verplichting tot herziening mee over met de algemeenheid van goederen.

De herzieningsregeling maakt geen onderscheid tussen de materiƫle en de formele verschuldigdheid van herzieningsbelasting. Dat betekent dat bij de overdracht van een algemeenheid van goederen in de loop van het jaar de overnemer de herzieningsbelasting over het gehele jaar verschuldigd is. Het is niet zo dat herziening deels plaatsvindt door de overdrager en deels door de overnemer.

Deel dit artikel: