Nieuws

Toch beperkte vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers

25 april 2013

Er komt toch een alternatief voor de afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Nadat de staatssecretaris van Financiën eerder had meegedeeld dat er geen overeenstemming was bereikt, heeft hij op aandringen van de Tweede Kamer nogmaals overleg gevoerd met de oldtimerbranche. Dat heeft geleid tot de volgende regeling.

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van MRB, ongeacht de brandstof of het type voertuig. Er komt een overgangsregeling voor motorvoertuigen die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar en jonger dan 40 jaar en die op benzine rijden. Voor deze voertuigen geldt een kwarttarief met een maximum van € 120 per jaar mits er in december, januari en februari niet mee wordt gereden.
Voor dieselauto’s en auto’s die op LPG rijden en die aan de leeftijdscriteria voldoen, geldt de overgangsregeling niet. Als de gasinstallatie wordt verwijderd kan de overgangsregeling voor benzineauto’s worden toegepast.

Het alternatief voldoet aan de doelstelling om de liefhebber te ontzien en de huidige vrijgestelde veelrijder te belasten. Het overgangsregime eindigt in 2028. Omdat het nu voorgestelde afgetopte kwarttarief MRB voor minimaal één kalenderjaar zal gelden is het niet mogelijk om binnen één kalenderjaar gebruik te maken van de schorsingsregeling en van het kwarttarief.

De nieuwe vrijstellings- en overgangsregeling worden uitgewerkt in het Belastingplan 2014.

In zijn eerdere brief aan de Tweede Kamer ging de staatssecretaris er nog van uit, dat de in het Regeerakkoord opgenomen afschaffing van de vrijstelling zou worden uitgewerkt in het Belastingplan. In die brief schetste de staatssecretaris een aantal alternatieven waarmee enerzijds het dagelijks gebruik van oldtimers zou worden ontmoedigd, maar anderzijds de mensen die hun oldtimer als hobby gebruiken zouden worden ontzien. Over die alternatieven kon geen overeenstemming worden bereikt.

Deel dit artikel: