Nieuws

Tijdelijke verruiming doorverkoopregeling overdrachtsbelasting

5 september 2012

Bij de overdracht van bestaande onroerende zaken moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Voor woningen bedraagt de overdrachtsbelasting 2% van de koopsom, voor andere onroerende zaken is het tarief 6%. Om stapeling van overdrachtsbelasting te voorkomen geldt een bijzondere regeling wanneer binnen korte tijd een onroerende zaak meerdere keren wordt overgedragen. Wanneer dat binnen zes maanden gebeurt, hoeft de koper bij de tweede overdracht alleen overdrachtsbelasting te betalen over het gedeelte van de koopsom dat uitgaat boven de oorspronkelijke koopsom. Ter stimulering van de moeizame markt voor onroerende zaken wordt de termijn van zes maanden tijdelijk verlengd tot 36 maanden. De verlengde termijn geldt zowel voor woningen als voor andere onroerende zaken. Deze maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2013. Vooruitlopend op de behandeling van dat nog in te dienen wetsvoorstel heeft de staatssecretaris van Financiƫn een goedkeurend beleidsbesluit gepubliceerd waardoor de maatregel vanaf 1 september 2012 kan worden toegepast. De maatregel loopt tot 1 januari 2015.

Deel dit artikel: