Nieuws

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling loopt af

11 september 2014

Er zijn Kamervragen gesteld over de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Door deze verruiming kan iemand tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de financiering van een koopwoning zonder dat er beperkingen gelden aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Bij de invoering van deze regeling is rekening gehouden met 20.000 schenkingen in de periode tot en met 31 december 2014. De Belastingdienst heeft inmiddels al 50.000 aangiftes schenkbelasting ontvangen waarin een beroep op de tijdelijk verruimde vrijstelling wordt gedaan. De staatssecretaris merkt op dat niet IN alle gevallen het maximale bedrag wordt geschonken. In de loop van 2015 wordt bekend hoe vaak in 2014 een beroep is gedaan op deze regeling en voor welke bedragen.

Op dit moment is niet te zeggen hoeveel belastinginkomsten de staat misloopt door het succes van deze regeling. Bij de raming van de belastinginkomsten is verondersteld dat de extra opbrengst in box 1 door minder hypotheekrenteaftrek bij de begiftigden wegvalt tegen het verlies aan belastinginkomsten in box 3 door de verlaging van het vermogen van de schenkers. Zoals al eerder duidelijk was geworden wordt de tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning niet verlengd. Dat betekent dat per 1 januari 2015 de reguliere verhoogde vrijstelling weer geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen tot een maximum van € 52.281 (bedrag voor 2014).

Deel dit artikel: