Nieuws

Te late betaling griffierecht leidt tot niet-ontvankelijk beroep

10 april 2013

Aan het voeren van procedures bij de rechter zijn kosten verbonden. Dat geldt ook voor procedures in belastingzaken. Wanneer iemand een beroepschrift indient moet hij griffierecht betalen. De griffier zal de indiener van het beroepschrift daarop wijzen. Te laat betalen van het griffierecht leidt tot niet-ontvankelijkheid van het beroep. Dat volgt uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze wet schrijft voor dat het griffierecht binnen vier weken moet zijn betaald op straffe van niet-ontvankelijkheid. Er geldt alleen een uitzondering als de te late betaling niet aan de indiener kan worden toegerekend. De wet biedt niet de mogelijkheid om het verschuldigde griffierecht na het verstrijken van de termijn te betalen om daarmee niet-ontvankelijkheid te vermijden.

Deel dit artikel: