Nieuws

Reclamebelasting voor gevelbeschildering

12 december 2013

Het uiterlijk van een gebouw kan een uiting zijn waarvoor reclamebelasting verschuldigd is. Tot dat oordeel kwam Hof Den Haag onlangs in een procedure die betrekking had op een logistiek bedrijf met meerdere vestigingen. Het ontwerp, de afbeeldingen en de kleurstelling van de gevels van alle vestigingen van het bedrijf waren identiek. Het hof merkte de gevels aan als een beeldmerk. Met het beeldmerk wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid en de aard van de door het bedrijf aangeboden opslagruimte.

De reclamebelasting is een gemeentelijke heffing. Deze wordt geheven van ondernemers die vanaf de openbare weg zichtbare openbare aankondigingen doen. Daarbij kan gedacht worden aan reclameborden, vlaggen, lichtbakken en dergelijke. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2007 is een openbare aankondiging iedere tot het publiek gerichte mededeling, die erop is gericht om de belangstelling te trekken voor wat wordt aangekondigd. Dat begrip is ruimer dan het begrip reclame in enge zin en omvat allerlei vormen van mededeling van commerciële of ideële aard. In dit geval ging om op de gevels van de panden aangebrachte kleurvlakken. Deze vlakken waren ook opgenomen in het bedrijfslogo en hadden een aparte gele kleur. De gele vlakken in combinatie met andere bedrijfsaanduidingen waren volgens het hof een tot het publiek gerichte mededeling om de belangstelling van het publiek te trekken voor het aanbod van het bedrijf. Daarom mocht de gemeente reclamebelasting heffen.

Deel dit artikel: