Nieuws

Provisieverbod beleggingsondernemingen per 1 januari 2014

4 april 2013

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de invoering van een provisieverbod voor beleggingsondernemingen aangekondigd. Het is niet gelukt om dit op Europees niveau te doen, maar de lidstaten hebben de mogelijkheid om dit individueel te regelen.

Voor financiële dienstverleners geldt sinds 1 januari 2013 een provisieverbod. Het is de bedoeling dat het provisieverbod voor beleggingsondernemingen per 1 januari 2014 van kracht wordt. Zowel het ontvangen als het verstrekken van provisies van en aan derden wordt verboden. Het provisieverbod gaat gelden voor (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening. Hierbij kiest de klant zelf voor de aan- en verkoop van financiële instrumenten. De klant gaat straks betalen voor de dienstverlening die hij ontvangt. Daarmee moet het risico dat de beleggingsonderneming niet in het belang van de klant handelt verdwijnen.

Deel dit artikel: