Nieuws

Proeftijd te laat overeengekomen

3 januari 2013

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijdbeding worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct worden beëindigd zonder enige opzegtermijn. Zowel de werkgever als de werknemer kan de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigen. Een proeftijdbeding moet schriftelijk worden vastgelegd. Dat hoeft niet al bij het begin van de werkzaamheden het geval te zijn, als het proeftijdbeding maar is overeengekomen. Het enkele feit dat een proeftijdbeding pas later schriftelijk wordt vastgelegd, houdt niet in dat geen sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen proeftijdbeding. Wel moet het mondeling overeenkomen van een proeftijd uit een oogpunt van rechtsbescherming en rechtszekerheid gebeuren vóór of kort na de aanvang van de feitelijke werkzaamheden.

 

In een procedure vond de kantonrechter niet aannemelijk dat de proeftijd tijdig mondeling was overeengekomen. De schriftelijke vastlegging vond bijna twee maanden na de aanvang van de werkzaamheden plaats. Vervolgens beëindigde de werkgever de arbeidsovereenkomst met een beroep op het proeftijdbeding. Volgens de kantonrechter was de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig beëindigd door de werkgever. De werknemer had recht op betaling van loon vanaf de vermeende ontslagdatum tot de in de arbeidsovereenkomst genoemde einddatum. De door de werknemer gevorderde wettelijke verhoging en de wettelijke rente werden door de kantonrechter toegewezen.

Deel dit artikel: