Nieuws

Premiekorting jongere werknemers

6 november 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft een derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 ingediend. Om de arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren wordt een premiekorting ingevoerd. De werkgever krijgt de premiekorting gedurende twee jaar voor jongeren die hij tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 aanneemt. De premiekorting gaat niet eerder in dan op 1 juli 2014. De arbeidsduur moet tenminste 32 uur per week bedragen en het contract moet voor minimaal 6 maanden gelden. De regeling geldt voor jongeren van 18 tot 27 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. De premiekorting bedraagt € 3.500 per jaar.

Verder bevat de derde nota van wijziging een aantal redactionele en technische wijzigingen.

Deel dit artikel: