Nieuws

Plan uw investeringen

12 november 2012

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben onder voorwaarden recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het investeringsbedrag moet in 2012 meer dan € 2.300 en minder dan € 306.931 bedragen. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag met een maximum van € 15.470. Vanaf een investeringsbedrag van € 102.311 daalt de investeringsaftrek met 7,56% van het meerdere. Voor samenwerkingsverbanden geldt het gezamenlijke investeringsbedrag als uitgangspunt voor de aftrek.

Tip! Optimaliseer uw recht op KIA door investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2013 of geplande investeringen naar voren te halen naar 2012.

Let op: KIA geldt niet voor alle investeringen, sommige bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd.

Bij vervreemding van bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf, vindt een correctie op de eerdere aftrek plaats door een desinvesteringsbijtelling.

Tip! Het kan zinvol zijn de verkoop uit te stellen tot na de jaarwisseling.

Deel dit artikel: