Nieuws

Parkeren of laden en lossen?

12 maart 2014

Volgens de Gemeentewet houdt het begrip parkeren in het gedurende enige tijd laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het in- en uitstappen van personen of het laden en lossen van zaken. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1999 laden en lossen uitgelegd als “ het bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht en gedurende de tijd die daarvoor nodig is”. De te laden of te lossen zaken moeten een zodanige omvang of gewicht hebben dat het lastig is om deze zaken op andere wijze dan per auto te vervoeren.

Onder verwijzing naar deze uitleg heeft de Hoge Raad een uitspraak van Hof Arnhem vernietigd. Ondanks dat de belanghebbende had aangevoerd dat hij bezig was geweest met laden en lossen vond het hof dat terecht parkeerbelasting was nageheven. Hof Den Bosch moet nu onderzoeken of de auto van de belanghebbende niet langer ter plekke heeft gestaan dan de tijd die nodig was om zaken uit zijn auto te halen en op de plaats van bestemming af te geven.

Deel dit artikel: