Nieuws

Overtreding concurrentiebeding

13 december 2012

Door in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- of een relatiebeding op te nemen proberen werkgevers hun bedrijfsbelangen te beschermen tegen inbreuken die daarop gemaakt worden wanneer werknemers vertrekken.
 
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een concurrentiebeding op grond waarvan het hem verboden was om binnen 2 jaar na de beëindiging van zijn dienstbetrekking binnen de Benelux voor een concurrent van zijn werkgever te werken. Op overtreding van dit verbod stond een boete van € 2.270 per dag dat de werknemer in overtreding was. De werknemer kreeg van een concurrent van zijn werkgever het aanbod om daar in dienst te treden. Omdat de werkgever de werknemer niet wilde ontheffen van het concurrentiebeding, eiste hij in kort geding schorsing of opheffing van het beding. De rechter in kort geding schorste de werking van het concurrentiebeding, waarna de werknemer bij zijn nieuwe werkgever in dienst trad.
Vervolgens begon de oude werkgever een procedure om de boete wegens overtreding van het concurrentiebeding te innen. De kantonrechter matigde de boete wegens overtreding van het concurrentiebeding tot € 25.000 en beperkte de duur van het concurrentiebeding tot negen maanden na de indiensttreding bij de nieuwe werkgever.

Deel dit artikel: