Nieuws

Overige fiscale maatregelen 2014

18 september 2013

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat een aantal maatregelen die weinig of geen gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2014. Het kabinet vindt inwerkingtreding per 1 januari 2014 wel wenselijk. Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

  1. het toestaan van onderhandse akten bij periodieke giften;
  2. aanpassing van het regime voor afgezonderde particuliere vermogens (APV-regime) om misbruik te voorkomen;
  3. regeling voor bijkomende werkzaamheden van fiscale beleggingsinstellingen;
  4. het hanteren van de waarde in het economisch verkeer voor serviceflats in de Successiewet;
  5. uitbreiding integriteitsbepaling voor algemeen nut beogende instellingen;
  6. verruiming teruggaaf accijns minerale olie;
  7. het invoeren van een vrijstelling in de frisdrankbelasting tot 12.000 liter vruchten- of groentesap;
  8. het niet langer heffen van leidingwaterbelasting voor afzonderlijke watervoorzieningen, tenzij de leverancier via ten minste 1.000 aansluitingen leidingwater levert;
  9. afschaffing van het versturen van een kennisgeving-vooraf bij de verstrekking van inlichtingen aan een andere staat;
  10. aanpassing partnercriteria toeslagen.

Deel dit artikel: