Nieuws

Overgangsregeling levensloop

12 november 2012

Per 1 januari 2013 zou de regeling voor het vitaliteitssparen in de Inkomstenbelasting worden ingevoerd als vervanging van de per 1 januari 2012 afgeschafte levensloopregeling en de eveneens afgeschafte spaarloonregeling. De invoering van het vitaliteitssparen gaat echter niet door als gevolg van het niet invoeren van de in het Belastingplan voor 2013 voorgestelde belastingheffing over het woon-werkverkeer.

Sinds 1 januari 2012 is er een overgangsregeling voor de levensloopregeling. Werknemers die voor die datum een tegoed van € 3.000 of meer hadden, kunnen nog steeds inleggen. Was het tegoed op 31 december 2011 lager dan € 3.000, dan was de bedoeling dat het tegoed in 2013 belastingvrij zou kunnen worden doorgeleid naar het vitaliteitssparen. Die mogelijkheid vervalt door het niet invoeren van het vitaliteitssparen.

Wellicht komt er de mogelijkheid om opgebouwde tegoeden op de levenslooprekening ineens op en zonder bestedingsverplichting op te nemen. Het tegoed zou dan niet geheel belast worden, maar slechts voor 80%.

Deel dit artikel: