Nieuws

Overgangsregeling Duitse pensioentrekkers

27 november 2013

Op 12 april 2012 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingbelastingheffing gesloten met Duitsland. Voordat dit verdrag in werking treedt moet het worden goedgekeurd door het parlement. Het wetsvoorstel ter goedkeuring is in behandeling bij de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op dat wetsvoorstel ingediend.

Volgens het nieuwe verdrag heeft Nederland het heffingsrecht over pensioenuitkeringen die inwoners van Duitsland ontvangen uit Nederland als het totaal daarvan meer bedraagt dan € 15.000. Omdat Duitsland onder de werking van het oude verdrag dergelijke inkomensbestanddelen slechts beperkt belastte, zal de belastingdruk voor de betreffende groep inwoners van Duitsland toenemen. Daarom komt er een overgangsregeling die ervoor zorgt dat de aanpassing geleidelijker zal verlopen. Gedurende de eerste zes jaren geeft Nederland een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting. De overgangsregeling geldt alleen voor mensen die vanaf 12 april 2012 onafgebroken inwoner zijn geweest van Duitsland. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het pensioen vóór de datum van inwerkingtreding van het verdrag is ingegaan.

Deel dit artikel: