Nieuws

Opzegverbod tijdens ziekte

16 januari 2014

Tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon door te betalen en om zich in te spannen voor re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Die re-integratie kan zowel binnen het bedrijf van de werkgever plaatsvinden als elders.

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt een verbod om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Vanwege dat verbod wees de kantonrechter een door een werkgever ingediend ontbindingsverzoek af. De werkgever beriep zich op een door de werknemer veroorzaakte verstoring van de arbeidsrelatie. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer werd veroorzaakt door psychische problemen. Volgens de kantonrechter vormden deze problemen een mogelijke verklaring voor het afwijkende gedrag van de werknemer. Dat was aanleiding om het opzegverbod tijdens ziekte toe te passen. De kantonrechter was van oordeel dat de werknemer in ieder geval in staat was om op termijn te re-integreren in passend werk bij een andere werkgever. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op het verzoek van de werkgever zou een einde maken aan diens verplichting om zich in te spannen voor re-integratie van de werknemer.

Deel dit artikel: