Nieuws

Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

23 november 2012

Een arbeidsovereenkomst kan ondermeer eindigen door opzegging door de werknemer of de werkgever of met wederzijds goedvinden. Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt moet de werkgever zich ervan vergewissen dat de wil van de werknemer is gericht op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de werkgever er niet te snel van mag uitgaan dat de werknemer inderdaad de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. In de rechtspraak is dat meerdere malen bevestigd. De reden hiervoor is gelegen in de ernst van de gevolgen van vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zoals verlies van de mogelijkheid om zich op ontslagbescherming te beroepen en mogelijk verlies van aanspraken op een werkloosheidsuitkering.

 

Een werkgever beriep zich in een procedure op opzegging door de werknemer en meende daarom dat hij geen salaris meer hoefde te betalen. Tussen werkgever en werknemer had een gesprek plaatsgevonden waarin de werkgever had gezegd dat hij niet tevreden was over het functioneren van de werknemer. Om die reden stuurde de werkgever aan op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer zou daarop gezegd hebben dat hij dan wel zou vertrekken. De werkgever deed een voorstel voor een beëindigingsovereenkomst, wat door de werknemer werd afgewezen. In navolging van de kantonrechter vond het gerechtshof niet aannemelijk dat de werknemer zou hebben opgezegd.

Er stond vast dat de werkgever en de werknemer hadden gesproken over het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Het hof vond de verklaring van de werknemer dat hij daaruit had begrepen dat aan de arbeidsovereenkomst hoe dan ook een einde zou komen, maar dat over de voorwaarden van beëindiging nog gesproken moest worden, aannemelijk. Gezien de functie van de werknemer in het bedrijf van de werkgever vond het hof het niet vreemd dat de werknemer direct zijn bureau had ontruimd en het bedrijf had verlaten. Anders dan de werkgever meende volgt daaruit niet dat de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

Deel dit artikel: