Nieuws

Ontslagbesluit statutair bestuurder

15 november 2012

De bestuurder van een BV kan worden ontslagen door het orgaan van de BV dat de bevoegdheid heeft om hem te benoemen. Meestal wordt in de statuten van de BV bepaald dat de algemene vergadering van aandeelhouders het orgaan is dat benoeming en ontslag van bestuurders regelt.

 

In een voorkomend geval werd het ontslagbesluit van een directeur buiten vergadering genomen. De BV meende dat dit mogelijk was omdat alle aandelen in handen waren van een persoon. De statuten van de BV bevatten een specifieke regeling voor een aandeelhoudersbesluit tot ontslag of schorsing van de statutaire bestuurder. Onderdeel van deze regeling was dat de directeur zich in de algemene vergadering moest verantwoorden, desgewenst bijgestaan door een raadsman. Die mogelijkheid was de directeur niet geboden door het buiten vergadering nemen van het ontslagbesluit. De rechtbank was van oordeel dat de BV ten onrechte de regeling van de statuten niet had nageleefd. Daarom heeft de rechtbank het ontslagbesluit vernietigd. Door de vernietiging van het ontslagbesluit was de arbeidsovereenkomst in stand gebleven tot het moment waarop deze was geƫindigd nadat de rechter de arbeidsovereenkomst in een andere procedure voorwaardelijk had ontbonden. Door deze uitspraak had de directeur nog recht op salaris over de periode van 1 juli 2012 tot 1 november 2012.

Deel dit artikel: