Nieuws

Ontslag wegens stelselmatig onjuiste declaraties

27 juli 2012

Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster in. De werkneemster had een ambulante functie en op grond daarvan recht op vergoeding van reiskosten. Bij een controle door de werkgever bleek dat de werkneemster te veel kilometers had gedeclareerd. Naar aanleiding van de uitkomst van deze controle werden ook eerdere declaraties van de werkneemster gecontroleerd. Over de periode van 2007 tot 2012 constateerde de werkgever dat de werkneemster ruim 4.000 kilometers te veel had gedeclareerd. Voor de werkgever was dit aanleiding om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, ook al omdat de werkneemster volhield dat zij te goeder trouw was en dat er sprake was van een incident.

 

De kantonrechter was van oordeel dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moest worden op grond van gewijzigde omstandigheden. De werkneemster had stelselmatig te veel kilometers of privékilometers gedeclareerd, zonder dat de werkgever hiervoor toestemming had gegeven of dit had gedoogd. De werkneemster was op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot de reiskostenvergoeding van de werkgever. Een werkgever moet volledig op zijn werknemers kunnen vertrouwen, zeker als het gaat om werknemers met een zelfstandige functie waarop toezicht en controle nauwelijks mogelijk is. Door het stelselmatig te veel declareren was het vertrouwen van de werkgever in de werkneemster zodanig geschaad dat er sprake was van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Daardoor ontbrak de basis voor een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst zonder rekening te houden met de fictieve opzegtermijn en zonder toekenning van een vergoeding, omdat de vertrouwensbreuk aan de werkneemster te wijten was.

Deel dit artikel: