Nieuws

Onjuist gebruik wijzigingsbeding arbeidsovereenkomst

18 oktober 2012

Een arbeidsovereenkomst kan een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. Een wijzigingsbeding geeft de werkgever het recht tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet een zwaarwichtig belang hebben om een arbeidsvoorwaarde eenzijdig te mogen wijzigen. Het disfunctioneren van een werknemer of het minder werken dan de overeengekomen uren per week is geen zwaarwichtig belang en rechtvaardigt daarom geen beroep op het wijzigingsbeding. Als een werknemer daadwerkelijk disfunctioneert of de afgesproken uren niet werkt, dan moet dat op andere wijze worden opgelost.

 

Een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst biedt niet de mogelijkheid om de overeengekomen arbeidsduur te verkorten. Toepassing van het wijzigingsbeding op de arbeidsduur komt neer op een gedeeltelijk ontslag en is in strijd met de aan de werknemer toekomende ontslagbescherming. Op grond van de ontslagbeschermingsregels is een werkgever verplicht om bij een voorgenomen (gedeeltelijk) ontslag van een werknemer toestemming te vragen aan het UWV of om de kantonrechter om (gedeeltelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

Deel dit artikel: