Nieuws

Ongebruikelijke terbeschikkingstelling

15 november 2012

Wanneer iemand die een aanmerkelijk belang heeft in een BV vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan deze BV zijn de resultaten daarvan belast in box 1 door de werking van de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Onder deze regeling vallen ook de resultaten van een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling aan een BV van familieleden in de rechte lijn. Voor de beantwoording van de vraag of een terbeschikkingstelling in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijk is, moet gekeken worden naar het geheel van rechtshandelingen dat met de terbeschikkingstelling verband houdt.

 

In een voorkomend geval rekende Hof Arnhem tot het geheel van rechtshandelingen de overdracht van de aandelen in een BV aan de schoonmoeder van de directeur en eerdere aandeelhouder. De directeur was eigenaar van de onroerende zaken die aan de BV werden verhuurd. Volgens het hof zou de directeur de aandelen niet aan een derde hebben verkocht, omdat er een aanzienlijk bedrag was geïnvesteerd in de onroerende zaken en de directeur was blijven werken voor de BV. Volgens de Hoge Raad is een aandelenoverdracht die alleen tot gevolg heeft dat niet langer sprake is van een normale terbeschikkingstelling ongebruikelijk. Dat leidt ertoe dat de terbeschikkingstelling in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijk is.

Deel dit artikel: