Nieuws

Omvang aantal privékilometers

7 februari 2013

Het privégebruik dat een werknemer mag maken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Voor het privégebruik wordt een bedrag bij het loon van de werknemer geteld. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 km bedraagt. Met behulp van een verklaring geen privégebruik auto kan de bijtelling achterwege blijven. De inspecteur kan in die situatie de werknemer vragen om aan te tonen dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Slaagt de werknemer er niet in om dat bewijs te leveren dan kan de inspecteur de verschuldigde belasting van de werknemer naheffen.

 

In een voorkomend geval accepteerde de inspecteur een aantal door een werknemer gereden ritten niet als zakelijk. De werknemer had zijn vakantie onderbroken voor een zakelijke afspraak. Om naar die afspraak te kunnen gaan liet hij zijn auto van de zaak door een vriend van zijn huisadres naar zijn vakantieadres brengen. De volgende dag reed hij met de auto naar huis om zich daar om te kleden voor zijn afspraak. Vervolgens reed hij naar zijn afspraak en daarna terug naar zijn vakantieadres. De inspecteur accepteerde alleen de rit van huis naar de klant als zakelijk. Door de andere kilometers als privé aan te merken kwam het jaartotaal uit op meer dan 500 kilometer privé. De rechtbank deelde de opvatting van de inspecteur. In hoger beroep oordeelde Hof Den Haag anders. Volgens het hof hadden alle hiervoor genoemde ritten een zakelijk karakter omdat ze verreden waren in verband met het bezoek aan een klant. Het enkele feit dat een reis begint en eindigt op het vakantieadres bestemt een reis niet tot privé. Het bezoek aan het huisadres stond volgens het hof geheel in het teken van de afspraak met de klant. Ook de rit op de dag voor de afspraak om de auto op het vakantieadres af te leveren was zakelijk. De rit naar huis aan het einde van de vakantie was wel privé. Het totaal aantal privékilometers kwam daardoor uit op minder dan 500, zodat er geen aanleiding voor een bijtelling was. Het hof heeft de opgelegde naheffingsaanslag vernietigd.

Deel dit artikel: