Nieuws

Nota van wijziging Belastingplan 2013

26 oktober 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging betreffende het Belastingplan 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat enkele eerder aangekondigde wijzigingen in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland.
Daarnaast vervalt, als gevolg van het vervallen van de verhoging van het collegegeld voor langstudeerders, het uitsluiten van deze verhoging als uitgaven voor levensonderhoud en als scholingsuitgaven.

Het Belastingplan 2013 bevat een aanpassing van de Invorderingswet 1990 op het gebied van het bodem(voor)recht van de Ontvanger. De nota van wijziging past de voorstellen op een aantal punten aan. Anders dan in het wetsvoorstel was opgenomen worden geschillen over de executiewaarde van bodemzaken door de fiscale rechter behandeld en niet door de burgerlijke rechter. De Ontvanger stelt de executiewaarde bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Verder zijn enkele technische aanpassingen aangebracht in de regeling van het bodem(voor)recht.

Deel dit artikel: