Nieuws

Nota n.a.v. nader verslag Belastingplan 2013

9 november 2012

In de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2013 gaat de staatssecretaris van Financiën ondermeer in op vragen over mogelijke aanpassingen van de overgangsregeling voor de levensloopregeling.
In aanvulling op de aanpassingen in de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2013 zou het overgangsrecht voor de levensloopregeling er als volgt uit kunnen zien. De deelnemers die op 31 december 2011 een tegoed van € 3.000 of meer op hun levenslooprekening hadden, krijgen in 2013 de mogelijkheid om het volledige tegoed ineens bestedingsvrij op te nemen. Er wordt belasting geheven over 80% van de waarde in het economische verkeer van het levenslooptegoed op 31 december 2011 om een eventueel progressienadeel door eenmalige opname te compenseren. De 80%-regeling geldt niet voor na 31 december 2011 opgebouwd tegoed.
Vanwege de rechtsgelijkheid verdient het aanbeveling de 80%-regeling ook toe te passen op levenslooptegoeden die op 31 december 2011 minder bedroegen dan € 3.000. Vanaf 1 januari 2013 zou de voorwaarde dat de levensloopregeling slechts voor verlof gebruikt kan worden moeten vervallen. De opnames worden ook dan volledig bestedingsvrij gemaakt.
Het overgangsrecht voor de levensloopregeling zou definitief kunnen vervallen per 1 januari 2022. De op 31 december 2021 resterende aanspraken worden dan voor 100% van de waarde in het economische verkeer op die datum in aanmerking genomen en belast.

Deel dit artikel: