Nieuws

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

9 augustus 2013

De Belastingdienst en VNO-NCW en EVO hebben een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto. Het verbod op privégebruik van een bestelauto is vastgelegd in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Op deze manier kan een bijtelling voor privégebruik bij het loon van de werknemer, die de bestelauto gebruikt, worden voorkomen. Het advies van de Belastingdienst is de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.

Wie gebruik maakt van een eigen overeenkomst, kan deze ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.

Deel dit artikel: