Nieuws

Nieuwe regels voor publicatie gegevens ANBI

17 juli 2013

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. De wijzigingen betreffen de nieuwe regels voor ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen hun naam, het door de KvK toegekende nummer, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en een financiële verantwoording bekendmaken. Deze gegevens moeten op het internet geplaatst worden. De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen bepaalt welke informatie in ieder geval op het internet moet worden gepubliceerd. Deze informatie mag op een eigen website van de ANBI worden geplaatst maar ook op de website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. De ANBI-lijst op de site van de Belastingdienst wordt aangepast. Kerkgenootschappen moeten via een ingroeiregeling gaan voldoen aan de verplichting tot publicatie van hun gegevens.

Deel dit artikel: