Nieuws

Nieuwe factuurvoorschriften

12 november 2012

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe, uitgebreide factuurvoorschriften. Naast de bestaande vereiste gegevens moet een factuur voortaan, indien van toepassing, de volgende gegevens bevatten:
1. Als niet de leverancier maar de afnemer de factuur uitreikt, moet dat op de factuur worden vermeld.
2. Als de bijzondere regeling reisbureaus wordt toegepast, moet dat op de factuur worden vermeld.
3. Als de margeregeling wordt toegepast, moet op de factuur worden vermeld:
– bijzondere regeling gebruikte goederen of
– bijzondere regeling kunstvoorwerpen of
– bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten, al naar gelang welke regeling is toegepast.
4. Als een verleggingsregeling van toepassing is, moet op de factuur worden vermeld: Btw verlegd.

Let op: De Belastingdienst kan een boete opleggen van maximaal € 4.920 als u een onjuiste factuur uitreikt.

In bepaalde gevallen volstaat een vereenvoudigde factuur of is helemaal geen factuur nodig.
De eisen voor een elektronische factuur worden versoepeld.

Deel dit artikel: