Nieuws

Nieuw besluit onderwijsvrijstelling

14 augustus 2014

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over de toepassing van de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting geactualiseerd. In deze versie van het besluit wordt ingegaan op het onderscheid tussen openbare en bijzondere onderwijsinstellingen en op de gevolgen daarvan.
Met ingang van 1 januari 2014 is het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) gesplitst in twee registers: een Instellingenregister Beroepsonderwijs en een Docentenregister Beroepsonderwijs. Een zelfstandige docent moet zich voor toepassing van de onderwijsvrijstelling inschrijven in het docentenregister. Dat geldt ook voor de docent die lessen verzorgt door tussenkomst van een BV. Inschrijving is niet nodig als een zelfstandig werkende docent aan een onderwijsinstelling wettelijk erkend onderwijs verzorgt, ongeacht of hij dit doet door tussenkomst van een BV.
Er is een nieuwe regeling voor taalonderwijs in het besluit opgenomen. Om beroepsgericht taalonderwijs vrijgesteld aan te bieden is een inschrijving in het RKBO nodig. Voor algemeen vormend taalonderwijs is dat niet nodig; dat onderwijs valt altijd onder de vrijstelling.
Tenslotte is een besluit over (beroeps)praktijkopleidingen voor eigen personeel van de ondernemer en van samenwerkingsvormen van ondernemers geactualiseerd en verwerkt in dit besluit. Onder voorwaarden kan het onderwijs buiten de heffing van omzetbelasting blijven. Het recht op aftrek van voorbelasting voor de ondernemer(s) wordt daardoor niet beperkt.

Deel dit artikel: