Nieuws

Nieuw besluit btw-correctie auto van de zaak

27 juli 2012

Sinds 1 juli 2011 is de berekening van de correctie op de aftrek van btw door ondernemers in verband met het privégebruik van een auto voor de zaak niet meer gekoppeld aan de forfaitaire bijtelling die in de loon- en inkomstenbelasting geldt. Het privégebruik van een auto door een ondernemer of zijn personeel is een fictief belaste dienst als voor de auto recht op aftrek bestaat en voor het privégebruik geen vergoeding in rekening wordt gebracht. Het privégebruik omvat ook het woon-werkverkeer. Volgens de wettelijke regeling moeten de privékilometers en de autokosten in de administratie worden bijgehouden. De btw op de autokosten komt volledig voor aftrek als voorbelasting in aanmerking. Over het privégebruik wordt vervolgens btw berekend en voldaan.

Als het privégebruik alleen bestaat uit woon-werkverkeer is een kilometeradministratie niet nodig om de btw over het privégebruik te berekenen. Het is dan voldoende als de afstand woon-werk bekend is en wordt bijgehouden hoe vaak deze afstand wordt afgelegd. Er mag worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Dat aantal kan naar evenredigheid worden verminderd als een werknemer op minder dan 5 dagen per week werkt of als de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar.

De btw-correctie mag ook forfaitair berekend worden. Er moet dan 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de auto aan btw worden voldaan over het laatste belastingtijdvak van het jaar. Als bij de aanschaf van een auto geen btw in aftrek is gebracht, bijvoorbeeld omdat de auto onder de margeregeling viel, mag een verlaagd forfait van 1,5% van de cataloguswaarde van de auto worden gehanteerd.
De forfaitaire correcties mogen alleen worden toegepast als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen.
Het niet volledig in aftrek kunnen brengen van btw heeft tot gevolg dat het forfait evenredig wordt verlaagd.
Het verlaagde forfait mag ook worden toegepast als de auto is afgeschreven. Voor toepassing van de omzetbelasting is dat na afloop van het vierde jaar na het jaar waarin de ondernemer de auto is gaan gebruiken.

Per 1 juli 2012 is de forfaitaire afschrijvingstabel in de BPM aangepast. Deze tabel wordt ook gebruikt voor de berekening van de verschuldigde omzetbelasting bij de levering van gebruikte motorrijtuigen. Bij wijze van overgangsregeling mag de oude tabel tot en met 30 september worden gebruikt voor het vaststellen van de vergoeding waarover omzetbelasting is verschuldigd.

Deel dit artikel: