Nieuws

Naheffing wegens niet toepassen verleggingsregeling

2 augustus 2012

Ondernemers moeten op facturen de omzetbelasting berekenen aan hun afnemers. In een aantal gevallen geldt een verleggingsregeling voor de omzetbelasting. De belasting wordt dan door de leverancier niet op de factuur vermeld. De afnemer verwerkt de verlegde omzetbelasting in zijn aangifte als te betalen omzetbelasting en brengt deze, voor zover van toepassing, als voorbelasting op die aangifte in aftrek. Wanneer een ondernemer de verleggingsregeling ten onrechte niet toepast maar op zijn factuur vermeldt, kan de Belastingdienst de ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting bij de opsteller van de factuur naheffen. De Belastingdienst kan deze belasting ook naheffen bij de afnemer, als deze de omzetbelasting ten onrechte heeft afgetrokken. In eerste instantie zal de Belastingdienst de omzetbelasting naheffen van de opsteller van de factuur. Is aannemelijk dat dit geen resultaat zal hebben, dan zal van de afnemer worden nageheven. De inspecteur hoeft niet eerst een naheffingsaanslag aan de opsteller van de factuur op te leggen om te concluderen dat dit niet tot resultaat zal leiden.

Hof Amsterdam was van oordeel dat een afnemer, die wist dat de verleggingsregeling van toepassing was, te gemakkelijk facturen met vermelding van omzetbelasting maar zonder btw-identificatienummer had geaccepteerd. Uit het controlerapport van de Belastingdienst bleek dat de afnemer zaken had gedaan met een onderneming waarvan ieder officieel spoor in Nederland ontbrak. De afnemer had niet de normaal van een ondernemer te verlangen zorgvuldigheid in acht genomen en dus had de Belastingdienst de naheffingsaanslag terecht aan hem opgelegd.

Deel dit artikel: