Nieuws

Naheffing loonbelasting wegens afstand van loon

18 juli 2012

Loon is alles wat iemand uit een dienstbetrekking geniet. Er is sprake van een dienstbetrekking als de werknemer zich heeft verbonden om in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Loon is door de Hoge Raad in een oud arrest omschreven als de vergoeding die de werkgever aan de werknemer is verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid. Wanneer er geen verplichting is om loon te betalen, is geen sprake van een dienstbetrekking.

 

Medewerkers verrichtten werkzaamheden bij opdrachtgevers van een stichting. Voor deze werkzaamheden ontving de stichting een vergoeding per gewerkt uur. De medewerkers hadden afgezien van een vergoeding voor hun werk ten behoeve van de stichting. De Belastingdienst was van mening dat de medewerkers in dienstbetrekking werkten voor de stichting. Volgens de Belastingdienst hadden de medewerkers recht op de vergoeding die de stichting van haar opdrachtgevers ontving, waar zij vervolgens van afzagen. Er bestond een rechtstreeks verband tussen het aantal gewerkte uren en het geld dat de stichting ontving.

De rechtbank was van oordeel dat de medewerkers zich hadden verplicht om werkzaamheden te verrichten voor de stichting. De stichting had zich daartegenover verplicht tot het betalen van loon. De medewerkers hadden afstand gedaan van hun aanspraak op loon, onder de voorwaarde dat het loon zou worden besteed aan het goede doel dat de stichting nastreefde.

De rechtbank was verder van oordeel dat de positie van de medewerkers niet vergelijkbaar was met de positie van een vrijwilliger in de kantine van een sportvereniging. Anders dan die vrijwilliger verrichtten de medewerkers werkzaamheden die normaliter in het economische verkeer werden verricht en werd niet gratis gewerkt.

Deel dit artikel: