Nieuws

Multiplier giftenaftrek blijft tot 2018

27 maart 2013

Giften die particulieren en bedrijven doen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van inkomen of winst. Voor giften aan culturele instellingen geldt sinds 2012 een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De vermenigvuldigingsfactor is 1,25 voor particulieren en 1,50 voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Voor deze regeling was goedkeuring nodig van de Europese Commissie. De definitieve goedkeuring is inmiddels verleend. De staatssecretaris van Financiƫn heeft bekend gemaakt dat het gebruik van de vermenigvuldigingsfactor voor de giftenaftrek met een jaar wordt verlengd. De regeling geldt nu tot en met 2017. De verlenging van de termijn zal worden opgenomen in het Belastingplan 2014 of in de Overige Fiscale Maatregelen 2014.

Deel dit artikel: