Nieuws

Minister ziet geen heil in arbeidstijdverkorting

13 maart 2013

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd dat arbeidsduurverkorting niet zal leiden tot meer werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek naar in het verleden toegepaste arbeidsduurverkorting. De minister verwacht van het vroeger uittreden of minder lang doorwerken door ouderen geen gunstig effect voor de werkgelegenheid voor jongeren. Ook dat blijkt uit de ervaringen uit het verleden. Op lange termijn geldt dat het stimuleren van vervroegde uittreding leidt tot een lagere werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid voor het maken van afspraken over werktijden en beloning ligt bij werkgevers en werknemers.

Deel dit artikel: