Nieuws

Middeling van inkomens

12 november 2012

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief valt, kan het zijn dat u in totaal meer belasting hebt betaald dan het geval zou zijn bij een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen over de jaren.

Met de middelingsregeling kan een vermindering van belasting worden verkregen. Dat werkt als volgt. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna voor ieder jaar de belasting over dat gemiddelde inkomen wordt berekend. Het totaal van de belasting over de gemiddelde inkomens wordt de herrekende belasting genoemd. Is het verschil tussen de aanvankelijk berekende belasting en de herrekende belasting groter dan het zogenaamde drempelbedrag van € 545, dan wordt het meerdere op verzoek teruggegeven.

Een middelingsverzoek moet gedaan worden binnen drie jaar nadat de laatste aanslag over de betreffende jaren definitief is geworden. Ieder kalenderjaar mag maar één keer in een middeling worden betrokken. De keuze voor een middelingstijdvak kan veel verschil maken. Het is daarom zinvol een (voorlopige) berekening te laten maken over verschillende periodes.

Deel dit artikel: