Nieuws

Looncorrectie dga

10 januari 2013

Discussies met de Belastingdienst over de hoogte van het salaris van een dga zijn meestal gebaseerd op het standpunt van de Belastingdienst dat het salaris hoger moet zijn. Het komt echter ook voor dat de Belastingdienst van mening is dat het salaris van de dga te hoog is en componenten bevat die geen salaris of tantième vormen.

 

De rechtbank Leeuwarden heeft onlangs een dergelijke discussie beslecht in het voordeel van de BV die het salaris betaalde. De Belastingdienst had een deel van het betaalde salaris niet als last geaccepteerd en de aangegeven winst van de BV hoger vastgesteld. Volgens vaste jurisprudentie moet de Belastingdienst dan het bewijs leveren voor de aangebrachte winstcorrectie. Naar het oordeel van de rechtbank slaagde de Belastingdienst er niet in dat bewijs te leveren. Dat het toegekende salaris hoger was dan de gerealiseerde omzet in het betreffende jaar vond de rechtbank geen argument voor een winstcorrectie. In beginsel bestaat er geen relatie tussen de door een onderneming gerealiseerde omzet en de beloning van het personeel. In dit geval stond vast dat de dga in het voorgaande jaar genoegen had genomen met een lager salaris. Het is dan niet onzakelijk om dat in het volgende jaar te verrekenen als de middelen van de BV daartoe de mogelijkheid bieden. De rechtbank vond de beloning in dat jaar niet onevenredig hoog in vergelijking met de eerder genoten arbeidsbeloning.

Deel dit artikel: