Nieuws

Leegstand en bestemming woning niet bewezen

5 september 2013

Anders dan andere privé vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1 van de inkomstenbelasting. Alleen het hoofdverblijf komt in aanmerking voor de kwalificatie eigen woning; een tweede woning niet. Er geldt een uitbreiding van het begrip eigen woning voor een woning die leeg staat of in aanbouw is en die is bedoeld om in de nabije toekomst als hoofdverblijf voor de eigenaar en zijn gezin te dienen. Gevolg van de kwalificatie as eigen woning is dat betaalde rente van de financiering van deze woning (ook) aftrekbaar is. De bewijslast voor de leegstand en de bestemming van de woning ligt bij de eigenaar.

Hof Den Haag kreeg onlangs de volgende casus voorgelegd. Een dga kocht een woning die hij voorheen had gehuurd. Deze woning werd niet alleen privé maar ook zakelijk gebruikt door de BV van de dga. Voordat deze woning werd gekocht was de dga met zijn gezin verhuisd naar een andere koopwoning. De huur van de eerste woning werd voortgezet en de woning werd nog steeds gebruikt door de BV. Dat werd duidelijk uit de verklaringen van de dga ter zitting. Gezien dat gebruik was geen sprake van leegstand of van een woning in aanbouw. De aangekochte woning was door dat gebruik ook niet alleen bestemd voor bewoning. Pas in een later jaar kwam daar verandering in omdat de woning toen werd verbouwd. Tot die tijd was de financieringsrente niet aftrekbaar als eigenwoningrente.

Deel dit artikel: