Nieuws

Kosten vwo-opleiding alleen in bijzondere gevallen aftrekbaar

20 maart 2013

De kosten van het volgen van een opleiding kunnen als scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht op het inkomen. Voorwaarde voor aftrek is dat de opleiding wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen. Een algemeen vormende opleiding zoals het vwo staat volgens de Hoge Raad in het algemeen te ver af van een concrete vorm van inkomensverwerving. Dat betekent dat de kosten van het volgen van een dergelijke opleiding niet kunnen worden aangemerkt als scholingsuitgaven en dus niet aftrekbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden kan dat anders zijn.

 

De Hoge Raad heeft de aftrek van scholingsuitgaven niet toegestaan aan een 16-jarige die in klas 4 van het vwo zat. Bijzondere omstandigheden die recht zouden kunnen geven op aftrek waren er niet. In een eerder stadium van de procedure oordeelde Hof Arnhem dat niet aannemelijk was dat de uitgaven waren gedaan met het oog op het in de toekomst verwerven van inkomen. Volgens het hof had de scholier op dat moment nog geen plannen voor een mogelijke vervolgopleiding.

Deel dit artikel: