Nieuws

Kamervragen postcode-afhankelijke premie overlijdensrisicoverzekeringen

13 februari 2013

De minister van Financiën heeft gereageerd op Kamervragen over de invoering van een overlijdensrisicoverzekering op basis van postcode. De minister vindt dat verzekeraars individuele risico’s moeten spreiden over een grotere groep mensen. Zij moeten verschillen in risico verdisconteren in de premie. Bij een aantal verzekeringen kan de woonplaats of de regio mede bepalend zijn voor de hoogte van het risico. Dat gebeurt onder andere bij opstal,- inboedel- en autoverzekeringen.
De hoogte van de premie van een overlijdensrisicoverzekering wordt voor een groot deel gebaseerd op de levensverwachting van de verzekerde, aan de hand van leeftijd, rookgedrag en andere gezondheidsaspecten. Bij een nadere inschatting van de levensverwachting op basis van postcodegebied wordt uitgegaan van de statistieken van het CBS. Daaruit blijkt dat mensen uit een gemiddeld meer welvarend postcodegebied een hogere levensverwachting hebben. Dit risico wordt doorberekend in de premie. Er zijn geen wettelijke bepalingen die het verbieden dat de premie van een verzekering afhankelijk is van het postcodegebied. Wel dient ook een verzekeraar zich te houden aan de geldende regelgeving voor gelijke behandeling.

Het selecteren op postcodegebied is mogelijk een niet toegestane vorm van discriminatie. De minister van Financiën heeft het College voor de Rechten van de Mens verzocht een onderzoek in te stellen naar de samenstelling van de geraakte groepen en de objectieve rechtvaardiging voor een eventueel indirect onderscheid door het hanteren van het postcodegebied bij de bepaling van de premie van een overlijdensrisicoverzekering.

Deel dit artikel: