Nieuws

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet dga

5 maart 2013

Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt een maximum bijdrageloon van € 50.853. Voor een dga die niet valt onder de werknemersverzekeringen wordt deze bijdrage ingehouden van zijn nettoloon. Het tarief is 5,65%. Dat betekent dat de inkomensafhankelijke bijdrage maximaal € 2.873 per jaar bedraagt. Voor een dga met meerdere dienstbetrekkingen geldt dat bij iedere dienstbetrekking de inkomensafhankelijke bijdrage betaald moet worden. Na afloop van het jaar vindt een teruggaaf plaats van het teveel betaalde. De teruggaaf wordt door de Belastingdienst bij beschikking vastgesteld.

Onder voorwaarden is het mogelijk om met toepassing van de doorbetaaldloonregeling al bij de inhouding rekening te houden met het bijdragemaximum. De doorbetaaldloonregeling houdt in dat één inhoudingsplichtige de loonbetalingen verricht namens één of meer andere inhoudingsplichtigen. Het totale loon wordt door die ene inhoudingsplichtige uitbetaald. De andere inhoudingsplichtigen betalen geen loon uit aan deze werknemer.

Deel dit artikel: