Nieuws

Hoe zit het met vermelding van btw-nummer op de website?

26 september 2013

Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft in korte tijd drie artikelen aan dit onderwerp gewijd, waarbij steeds de eerdere artikelen werden teruggenomen. Probleem is dat er diverse EU-richtlijnen zijn die in de nationale wetgeving verwerkt moeten worden. De richtlijnen omvatten voorschriften voor ondernemersactiviteiten via internet, zoals webshops. Voor dergelijke activiteiten gelden informatieverplichtingen, waaronder het verstrekken van het btw-nummer.

Nederland heeft bepalingen uit deze richtlijnen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat ondermeer dat ondernemers die elektronische diensten verlenen hun btw-nummer voor iedere afnemer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk moeten maken. Dat kan door middel van vermelding op de website. De verplichting geldt voor ondernemers die diensten verrichten tegen vergoeding langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de afnemer, zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.
De ondernemer heeft overigens de keuze op welke wijze hij informatie over zijn btw-nummer verstrekt. Volgens de laatste publicatie van de Belastingdienst is er geen verplichting voor ondernemers om in alle gevallen hun btw-nummer op de website te vermelden.

Deel dit artikel: