Nieuws

Herziening fiscale behandeling eigen woning en verhuurderheffing

13 december 2012

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, de memorie van antwoord inzake de wetsvoorstellen herziening fiscale behandeling eigen woning en verhuurderheffing naar de Eerste Kamer gestuurd.

In de memorie van antwoord wordt ondermeer ingegaan op de mogelijkheid om onder het overgangsrecht voor mensen met een bestaande eigenwoningschuld na 31 december 2012 een in box 1 vrijgestelde kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) af te sluiten. Er geldt een overgangstermijn tot 1 april 2013 om een bestaande niet aan de eigen woning gekoppelde kapitaalverzekering om te zetten in een KEW. Binnen het overgangsrecht is het ook mogelijk om een bestaande aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een spaarhypotheek, mits dat voor 1 april 2013 gebeurt.

Voor zogenaamde restschulden, dat zijn schulden die resteren na aftrek van de verkoopopbrengst van een eigen woning, komt er een tijdelijke regeling voor renteaftrek. De regeling geldt voor restschulden die ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.
De rente over die restschulden is gedurende maximaal 10 jaar aftrekbaar. Voor de restschuld geldt geen aflossingseis.

Deel dit artikel: