Nieuws

Herinvesteringsvoornemen op groepsniveau

14 augustus 2013

Belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde voor het bestaan van zo’n reserve is dat de onderneming het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan. Is de onderneming onderdeel van een groep van vennootschappen dan kan een herinvesteringsvoornemen op groepsniveau volstaan om de reserve in stand te houden. Een herinvesteringsvoornemen op groepsniveau kan niet zonder meer worden toegerekend aan de onderneming zelf. Voor die toerekening moeten er omstandigheden zijn die aannemelijk maken dat de uitvoering van het herinvesteringsvoornemen van de groep door de onderneming in kwestie zal worden gedaan.

Deel dit artikel: