Nieuws

Herhaalde diefstal blikjes cola reden voor ontslag

27 februari 2013

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden op grond van een dringende reden. Er is een dringende reden als een werknemer zich zodanig gedraagt dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan.

 

De kantonrechter heeft onlangs een verzoek van een werkgever behandeld om een arbeidsovereenkomst wegens dringende reden te ontbinden. De dringende reden was dat de werknemer herhaaldelijk en zonder toestemming blikjes cola uit het magazijn van de werkgever weghaalde en leegdronk. De werknemer ontkende aanvankelijk dat hij zaken van de werkgever had weggenomen. Nadat hij werd geconfronteerd met camerabeelden gaf hij toe. De kantonrechter stelde vast dat de werknemer meerdere malen zaken had verduisterd. De relatief geringe waarde van de verduisterde zaken maakten het wangedrag van de werknemer niet minder erg. De kantonrechter vond dat onder deze omstandigheden niet van de werkgever gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Vanwege de reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst was er geen plaats voor toekenning van een ontslagvergoeding. Daaraan deed niet af dat de werknemer 26 jaar in dienst was geweest en zijn functie altijd naar behoren had vervuld. De werknemer was verantwoordelijk voor zijn daden en moest de gevolgen van het door hem genomen risico zelf dragen.

Deel dit artikel: