Nieuws

Heffingsrente niet beperkt bij late aanslag

2 augustus 2012

Bij de vaststelling van een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt heffingsrente berekend over het bedrag van de aanslag. Op grond van jurisprudentie moet de berekening van heffingsrente in een aantal gevallen beperkt worden. Inzet van een procedure was of de in rekening gebrachte heffingsrente op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet worden beperkt wanneer de inspecteur een definitieve aanslag niet binnen een jaar na de ontvangst van de aangifte heeft vastgesteld. Het beleid van de Belastingdienst is dat aanslagen binnen die termijn van een jaar moeten zijn afgehandeld. Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2011 waren de rechtbank en Hof Amsterdam van oordeel dat de termijn van een jaar een streeftermijn is voor de Belastingdienst. Er is dan ook geen reden om de berekening van heffingsrente in afwijking van de wettelijke regeling te beperken tot maximaal een jaar na het indienen van een aangifte.

Deel dit artikel: